regulamin

obowiązuje od dnia 09.01.2012

§ 1

Poniższy regulamin, określa prawa i obowiązki Klientów Studia Pantera.

§ 2

Z usług Studia Pantera mają prawo korzystać wszyscy chętni zwani dalej Klientami. Osoby, które nie ukończyły 18 r.życia mogą korzystać z usług za zgodą pisemną rodziców (opiekunów). Klienci zobowiązani są podpisać własnoręcznie oświadczenia o braku przeciwwskazań i zdolności do udziału w ćwiczeniach i zabiegach po zapoznaniu się z regulaminem i przeciwwskazaniami dostępnymi w Studio.

§ 3

Klienci uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń i zabiegów powinny skonsultować się z lekarzem. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować instruktora przed zajęciami.

§ 4

Studio Pantera zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta na ćwiczenia lub zabiegi bez podania przyczyn.

§ 5

Korzystający z usług Studia Pantera są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub dostępnych karnetów przestrzegając ich terminu ważności.Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Promocje nie łączą się ze sobą.

§ 6

Karnety na urządzenia Vacuum Jet Rower, Vacu Bieżnia i Vacu Infrared  mają określone terminy ważności. Karnety na 10 treningów  są ważne przez 3 miesiące od dnia pierwszego treningu. Karnety na 20 treningów ważne są przez 5 miesięcy od dnia pierwszego treningu. Niewykorzystane karnety tracą ważność po upływie 12 miesięcy od dnia zakupu.

Zmiana Regulaminu wprowadzona w dniu 02 grudnia 2013:

Karnety OPEN na urządzenia Vacu tracą ważność po 2 miesiącach od dnia zakupu. Od dnia rozpoczęcia treningu mają ważność 14 lub 30 dni w zależności od wybranej opcji karnetu OPEN 14 lub OPEN 30. W ciągu jednego dnia można skorzystać tylko z 1 treningu 30 minutowego Vacu.

§ 7

Studio nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu. W przypadku braku możliwości wykorzystania karnetu w terminie z winy Studia (np. urlop, serwis urządzeń) termin karnetu zostanie przedłużony o ilość dni wolnych lub w przypadku serwisowania i urządzeń nieczynnych istnieje możliwość zamiany na inne wybrane urządzenie, biorąc pod uwagę powyższe formy rekompensaty nie są zwracane pieniądze za karnety już wykupione.

W przypadku gdy Klient nie jest w stanie skorzystać z ćwiczeń lub zabiegu w danym dniu, należy najpóźniej na 2 godziny przed umówionym ćwiczeniem lub zabiegiem powiadomić telefonicznie Studio Pantera, w przypadku nie powiadomienia o nieobecności równoznaczne jest to z wykorzystaniem danego wejścia i zaznaczenie go w karnecie przy następnych ćwiczeniach lub zabiegu.

§ 8

Ćwiczący mają obowiązek przynosić strój sportowy. W Studio Pantera bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne (obuwie sportowe).

§ 9

Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubranie w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie Studia, nie ponosimy odpowiedzialności.

§ 10

Urządzenia uruchamia personel.Użytkowanie urządzeń i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem.Za dewastacje rzeczy należących do Studia Pantera oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo.

§ 11

Klient ma prawo do wglądu i poprawy przekazanych danych osobowych oraz w każdej chwili może wycofać swoje dane z bazy powiadamiając studio telefonicznie bądz emailowo. Studio Pantera nie gromadzi danych osobowych w innym celu niż realizacja umowy sprzedaży oraz założenie karty informacyjnej Klienta. Studio Pantera nie usuwa danych osobowych Klienta z bazy po realizacji umowy sprzedaży. Dane zostają zapisane w celu założenia kartoteki Klientów, co w przyszłości będzie owocowało w możliwość informowania klientów o promocjach organizowanych przez Studio Pantera. Dane nie będą przekazywane żadnym innym instytucjom ani podmiotom gospodarczym które mogłyby je wykorzystać do celów marketingowych.

§ 12

Studio Pantera zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, ustalania cen promocyjnych na dowolne usługi oraz wprowadzania promocyjnych karnetów na dowolne usługi z określonymi terminami ważności, których należy bezwzględnie przestrzegać i na zasadach określonych przez Studio Pantera.

Nieodwołany termin zarezerwowanej wcześniej godziny na daną usługę w przypadku kart upominkowych i wszystkich kart lojalnościowych oraz karnetów zostaje uznany jako termin wykorzystany, co skutkuje wykorzystaniem przypadającego w tym terminie rabatu.

§ 13

Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Studia.

Zmiana Regulaminu wprowadzona w dniu 18.05.2020r.:

§ 14

Zgodnie z wytycznymi Sanepidu i Ministerstwa Rozwoju dot. przeciwdziałaniu epidemii koronawirusa wprowadzone zostaną zmiany w korzystaniu usług w Studio Pantera:

* do studia można wejść tylko w czystej maseczce ochronnej zasłaniającej usta i nos

* skorzystać z usług można tylko po uprzednim umówieniu się na konkretną godzinę przez kontakt telefoniczny lub mailowy bądź facebook

* każdy klient zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania o swoim stanie zdrowia, jeżeli wystąpią objawy świadczące o chorobie zakaźnej lub kontakcie z osobą zakażoną lub podejrzeniem zakażenia i odwołaniu umówionej wizyty, również studio zastrzega sobie niewykonanie usługi w przypadku podejrzenia wystąpienia powyższych okoliczności

* po wejściu zalecane jest zdezynfekowanie rąk dostępnych płynem dezynfekującym

* do studia przychodzimy tylko o wyznaczonej godzinie bez osób towarzyszących

ZALECENIA

W zależności od stopnia grubości tkanki tłuszczowej i poziomu rozwoju cellulitu zaleca się od 10 do 30 treningów na Vacuum Jet, Vacu Bieznia lub Vacu Infrared. Treningi powinny odbywać się codziennie lub co 2-3 dni, nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu, zalecany trening to 4-5 razy w tygodniu.

W trakcie treningu puls osoby ćwiczącej powinien utrzymywać się na stałym poziomie i wynosić od 120 do 140 uderzeń na minutę. Wskazane jest również wypicie ok. 0,5l wody by dostarczyć organizmowi niezbędnych bodźców, które efektywniej spalają tkankę tłuszczową.

Dla podtrzymania efektów osiągniętych w trakcie pełnej serii ćwiczeń zaleca się korzystanie z urządzeń Vacuum Jet, Vacu 1-2 razy w tygodniu.

Aby kuracja z Vacu była skuteczniejsza należy:

Jeść ok.5 posiłków dziennie: w mniejszych porcjach lecz częściej, najlepiej posiłki ciepłe (sycą na dłużej), dieta beztłuszczowa, bogata w błonnik ( warzywa, pełnoziarniste produkty zbożowe), ograniczyć spożycie soli.

Duża ilość płynów – wody niegazowanej, naparów ziołowych, herbaty -pomaga oczyszczać organizm z toksyn, osłabia uczucie głodu.

Jeść powoli.

Ostatni posiłek około godziny 19.00

PRZECIWWSKAZANIA

do ćwiczeń w w/w urządzeniach:

– zaawansowane choroby serca i układu krążenia

– cukrzyca

– epilepsja

– ciąża

– obfita miesiączka i ogólne osłabienie organizmu

– indywidualne przeciwwskazania medyczne do uprawiania ćwiczeń fizycznych bądź korzystania z terapii światłem podczerwonym

– w przypadku kapsuł podciśnieniowych – żylaki

Wszystkie nieleczone lub poważne schorzenia należy skonsultować z lekarzem przed podjęciem ćwiczeń.

Studio Pantera
Zadzwoń teraz